Oferta

Ius est ars boni et aequi 

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Kompleksowa obsługa prawna

Nasza kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej, zarówno osobom prywatnym jak i właścicielom mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmujemy się prowadzeniem spraw oraz doradztwem m.in. z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego.

 

Prowadzimy sprawy związane z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, m.in. postępowanie o podział wspólnego majątku małżonków, separacje, rozwody, sprawy alimentacyjne oraz dotyczące władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dzieckiem. Zapewniamy Państwu kompleksowy nadzór prawny nad przebiegiem spraw rodzinnych. Dbamy o dobro naszych Klientów jako współuczestników sporu, niezależnie od tego, którą z jego stron reprezentują.

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • sprawy o podział majątku małżonków,
 • sprawy o zasądzenie alimentów,
 • sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o zagrożenie grzywną w przypadku utrudniania lub niewykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną,
 • sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków,
 • sprawy związane z władzą rodzicielską,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa,
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Działamy w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Jako kancelaria adwokacka oferujemy pomoc prawną zarówno pokrzywdzonym, jak i oskarżonym czy podejrzanym. Zajmujemy się doradztwem prawnym, a także reprezentacją Klienta w postępowaniach przygotowawczych i sądowych – adwokat występuje w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

 • prawo karne,
 • prawo karne skarbowe,
 • prawo wykroczeń,
 • prawo karne wykonawcze.
Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń o odszkodowania. Zakres spraw, których się podejmujemy obejmuje odszkodowania i renty z tytułu wypadków komunikacyjnych lub wypadków przy pracy, odszkodowania za pogorszenie sytuacji majątkowej, z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub innych czynów niedozwolonych. Prowadzimy także sprawy związane z zadośćuczynieniem za śmierć osoby bliskiej. Pośredniczymy między poszkodowanym a sprawcą szkody bądź osobą poszkodowaną a towarzystwem ubezpieczeniowym. Zajmujemy się pomocą na każdym etapie sprawy – od wstępnej porady prawnej i sporządzenia pism, po postępowanie likwidacyjne oraz reprezentację naszego Klienta w postępowaniu sądowym.
 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia,
 • renty z tytułów czynów niedozwolonych i wypadków komunikacyjnych,
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania likwidacyjnego i sądowego.
Prowadzimy szereg spraw z zakresu prawa cywilnego, m.in. sprawy spadkowe, w tym dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, dochodzenie roszczeń o zachowek, czy stwierdzenie nabycia spadku. Świadczymy też usługi w obrębie prawa lokalowego, konsumenckiego i medycznego oraz doradzamy w sporach o zapłatę z umów. Współpracujemy z osobami prywatnymi, a także reprezentujemy interesy przedsiębiorstw o różnych formach prawnych.
 • prawo spadkowe,
 • prawo lokalowe,
 • prawo konsumenckie,
 • prawo medyczne,
 • prawo ochrony danych osobowych,
 • prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • prawo konkurencji i antymonopolowe,
 • prawo własności przemysłowej.
 • odwołanie darowizny,
 • spory o zapłatę z umów.
Doradzamy osobom prywatnym i Klientom biznesowym, oferując im pomoc przy finalizacji różnego rodzaju spraw urzędowych. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji, w tym prowadzimy spory przed sądami oraz innymi jednostkami administracyjnymi. Zajmujemy się także prowadzeniem spraw z zakresu prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami, m. in. obsługą procedur takich jak wydawanie pozwoleń na budowę. Kolejnym obszarem naszych działań w zakresie prawa administracyjnego jest pomoc prawna przedsiębiorcom w przypadku konieczności uzyskania koncesji na działalność gospodarczą – dotyczy to szczególnie takich branż, jak ochrona osób i mienia, prowadzenie kasyna gry, sprzedaż materiałów pirotechnicznych czy obrót paliwami i energią.
 • prawo budowlane,
 • koncesje,
 • pomoc przy prowadzeniu spraw urzędowych,
 • gospodarka nieruchomościami ,
 • prowadzenie spraw przed sądami i innymi jednostkami administracyjnymi.
 • prawo spółek,
 • prawo gospodarcze.

Zajmujemy się reprezentowaniem podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej, w tym urzędami skarbowymi oraz izbami skarbowymi. Pomagamy w negocjacjach celem ugodowego załatwienia zaistniałego sporu bez angażowania się w sprawy sądowe. Opiniujemy projekty umów z różnych dziedzin prawa. Doradzamy w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania, od porad prawnych i oceny sytuacji Klienta, przez wsparcie w skompletowaniu dokumentacji oraz przygotowanie pism, po sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką oraz reprezentację Klienta przed sądem jako jego pełnomocnik.
 • upadłość konsumencka.
Udzielamy porad prawnych w zakresie stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa. Usługę kierujemy do Klientów, którzy zawarli w przeszłości ślub kościelny bądź konkordatowy, a obecnie chcą w pełni sfinalizować formalności związane z rozwodem.
 • stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa.

Szybkie i skuteczne porady prawne on-line

Nasza kancelaria, dbając o Państwa komfort, udziela porad prawnych również za pośrednictwem strony internetowej. Aby móc skorzystać z tej formy pomocy, należy skontaktować się mailowo z naszymi adwokatami (zakładka „kontakt”), dokładnie opisując sprawę, która będzie przedmiotem udzielonej porady. My w ciągu 24 godzin dokonujemy wyceny i jeśli koszt usługi jest satysfakcjonujący, dokonują Państwo wpłaty na nasze konto.
Pisemną poradę prawną otrzymają Państwo w ciągu 24 h* w przypadku kwestii prawnych, które nie wymagają zaczerpnięcia informacji z dodatkowych źródeł lub w ciągu 48 h* w przypadku sporządzenia opinii prawnej dotyczącej kwestii spornych w praktyce lub orzecznictwie. Gwarantujemy całkowitą dyskrecję oraz bezpieczeństwo powierzonych nam informacji.

*Termin udzielenia porady liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.

Pozostałe formy pomocy prawnej

Świadczymy usługi zarówno on-line, jak i w trybie stacjonarnym. Zapraszamy do umówienia spotkania w siedzibie naszej kancelarii w Lublinie lub filii w Tomaszowie Lubelskim. Zakres naszych form pomocy obejmuje:

 • ustne porady prawne – przedstawienie możliwych propozycji rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzanie umów, ugód, porozumień, regulaminów, statusów oraz pism procesowych,
 • przygotowanie opinii prawnych – pogłębiona analiza problemu prawnego i przedstawienie jego możliwych rozwiązań,
 • udział w negocjacjach, mediacjach – uczestnictwo w spotkaniach, które mają na celu porozumienie lub wypracowanie wspólnego stanowiska, m.in. przed wdaniem się w spór.

Przestrzegamy norm etycznych obowiązujących w zawodzie adwokata, zapewniając Państwu bezwzględną poufność oraz dyskrecję odnośnie wszystkich informacji, które nam powierzycie.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii, takich jak konsultacje, porady prawne oraz prowadzenie spraw. Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego i niemieckiego, a także współpracy z tłumaczami, oferujemy również pomoc prawną w językach obcych.

kancelaria adwokacka lublin